facebook

DITT GRØNNE BILVERKSTED

Vår oppretteravdelling har utstyr for retting av de fleste typer bilskader. Topp moderne hjelpemidler gjør at du kan være trygg på at bilen din er i de beste hender. Avdelingen består av 6 opprettere med lang erfaring, god fagkompetanse og som setter sin ære i å tilfredsstille våre kunders høye krav til kvalitet.

CAR-O-LINER, verdens ledende produsent av utstyr til bilskadereparasjoner, er vår totalleverandør av opprettersystem til oppretting av bilskader. Vi benytter CAR-O-TRONIC VISION, som er et elektronisk målesystem for korrekt oppmåling og skadeanlyse til alle biler.

Bilskadesenteret Østfold AS vil være helt i tet når det kommer til reparasjon av bil. For å sikre at våre ansatte alltid er oppdatert og har nødvendig kompetanse, satser vi derfor stort på etter- og videreutdanning av våre ansatte. Med rettebenker oppnår vi en bekvem og ergonomisk riktig arbeidsstilling, en forutsetning for topp kvalitet på utført arbeid.